ما را دنبال کنید

اشتغال مادران و تاثیر آن بر رشد اجتماعی کودکان

اشتغال مادران و تاثیر آن بر رشد اجتماعی کودکان
چهارشنبه ۰۶ آبان ۱۳۹۴

معصومه حاتمی در گفتگو با  خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران گفت: امروزه آمار اشتغال زنان روز به روز بیشتر است و تعداد مادرانی که بیرون از خانه کار می کنند در حال افزایش است.

تحقیقات نشان می دهد، اشتغال مادران می تواند بر رشد اجتماعی و روانشناختی کودکان هم تاثیر مثبت و هم منفی داشته باشد.

وی در ادامه افزود: از مزایای اشتغال زنان می توان به افزایش اطلاعات و آگاهی آنان با امور روزمره که این امر به مدیریت بهتر امور خانواده و تربیت فرزندان کمک می کند و بر پیشرفت تحصیلی فرزندان تاثیر چشمگیری دارد.

از لحاظ اقتصاد نیز اشتغال زنان موجب فراهم تر شدن زمینه های رفاه بیشتر و دسترسی به امکانات بیشتر می شود.

وی با اشاره به اینکه عدم حضور طولانی مدت مادر در کنار فرزندان می تواند به کودکان لطمه روحی وارد کند، تصریح کرد: حد تعادل باید در کار و انجام فعالیت های بیرون از خانه رعایت شود، زیرا کار طولانی نه تنها سلامت جسمی و روحی مادر را به خطر می اندازد، بلکه می تواند ریشه های مهر و عاطفه را در خانواده سست کند و سبب از دست رفتن پیوند میان فرزندان و والدین و حتی والدین نسبت به یکدیگر شود. پس با برنامه ریزی برای رعایت حد تعادل در ساعات کاری و انجام و رسیدگی به امور خانه و فرزندان می توان از آسیب های احتمالی پیشگیری کرد.