ما را دنبال کنید

خودکشی و علائم هشداردهنده آن

خودکشی و علائم هشداردهنده آن
چهارشنبه ۰۸ آبان ۱۳۹۸

خودکشی و علائم هشداردهنده آن

✍️ یکی از آسیب هایی که ممکن است در دوره نوجوانی و جوانی، تحت تاثیر بیماریهای روانپزشکی یا سایر شرایط محیطی  برای افراد رخ دهد خودکشی است.

🔻بسیاری از افراد خودکشی کننده، بیماری جدی روانپزشکی ندارند بلکه به علت یک اقدام تکانشی و یا در نتیجه مشکلات انضباطی و وجود سلاح گرم یا سرد در دسترسشان، دست به این عمل می زنند.

🔻معمولا قبل از خودکشی اتفاقاتی می افتد که ماشه چکان رفتار خودکشی است. مشکلات رمانتیک و اختلاف با دوستان همسن و سال ممکن است منجر به اقدام فرد شود.

🔻از عوامل مهم دیگر، یکی سوء مصرف مواد و دیگری بیماریهای روان پزشکی است که مهمترین آنها افسردگی می باشد.

🔻خودکشی از آن جهت اهمیت دارد که می توان از بسیاری از موارد آن جلوگیری کرد.

✔️ بنابراین درصورتی که فردی  دچار علائم زیر شد حتما باید به پزشک مراجعه کند:

۱️⃣ انزوا
۲️⃣ روحیه و خلق افسرده یا بیقرار
۳️⃣ خواب و خوراک آشفته
۴️⃣ افزایش یا کاهش غیرمعمول فعالیت
۵️⃣ رفتارهای مشکوک و پنهان کاری
۶️⃣ افت تحصیلی
۷️⃣ شک به مصرف مواد
۸️⃣ مشکلات در روابط خانوادگی که طی آنها فرد در فشار روانی شدیدی قرار دارد.

وآیا می دانید

⚠️ اکثر کسانی که خودکشی می کنند، قبل از آن، با کسی در این باره صحبت کرده اند.
⚠️ اکثر کسانی که خودکشی می کنند قبل از اقدام، رفتارهای هشداردهنده در مورد تصمیم به خودکشی از خود بروز می دهند.
⚠️ بسیاری از خودکشی ها قابل پیشگیری بودند، اگر اطرافیان فردی که اقدام به خودکشی کرده به حرفها و رفتارهای هشداردهنده او دقت می کردند و آنها را جدی می گرفتند.
🌟 از کنار فردی که چه به شوخی، چه جدی درباره اقدام به #خودکشی حرف می زند، به سادگی نگذریم.

ارسال شده در اختصاصی بهار, روانشناسی, مجموعه مطالب, مشاوره توسط مدیر سایت بهار زندگی | Tags: