ما را دنبال کنید

شخصیت شناسی تا خودشناسی

شخصیت شناسی تا خودشناسی
شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۸

شخصیت شناسی تا خودشناسی

چرا از زندگیم لذت نمی برم
چرا موفق نیستم
چرا برداشت من از دیگران با بقیه فرق می کند.
چرا نظر دیگران برای من مهم است.
#کلید رسیدن به آرامش چیست؟
چه چیز باعث نگاه متفاوت من به #زندگی می شود؟
من چه تفاوتهایی با دیگران دارم؟
من_کیستم؟
بعد از گذراندن این دوره خواهید توانست: نقاط #ضعف و #قوت خود را بهتر تشخیص دهد و برای فراگیری  توانمندی های جدید،جهت درستی را انتخاب کند. و برای مرتفع کردن یا #پذیرش #نقاط_ضعف #خود_آگاهی لازم را بیابید.
فضیلت و رذیلت ذات خود را دریابید، به نحو #شایسته و مطلوب #رفتار کنید و تعریف درستی از شخصیت خودتان داشته باشیدو با دیگران #ارتباط #موثرتری داشته باشید.
#هیجانات منفی خود را مدیریت کنیم و در دام #افسردگی، #پرخاشگری و اضطراب نیفتید.
فرصتی استثنایی

مدرس:دکتر زهره نصیری

روزهای دوشنبه ساعت ۱۸الی۱۹:۱۵
جهت ثبت نام با شماره های ۰۲۱۴۴۴۶۴۶۲۹و۰۹۱۰۲۶۵۱۷۳۸ تماس ارسال فرمایید

#شخصیت_شناسی
#کارگاه_شخصیت_شنایی
#خودشناسی #مهارت_زندگی
#مرکزمشاوره_بهارزندگی #کارگاه_خودشناسی
#کارگاه

ارسال شده در کارگاه, کارگاه برگزار شده توسط مدیر سایت بهار زندگی | Tags: