ما را دنبال کنید

شش مهارتِ مدیریت تعارضات در زندگی مشترک

شش مهارتِ مدیریت تعارضات در زندگی مشترک
دوشنبه ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

🔔📃 شش مهارتِ مدیریت تعارضات در زندگی مشترک

۱️⃣ تمرین خود-آرام بخشی
▫️هنگامی که تعارض شدیدی در حال وقوع است، یک مهلتی بدهید. بروید قدم بزنید، دوش بگیرید، کتاب بخوانید، هرکاری می خواهید بکنید تا چند نفس عمیق بگیرید، آرام شوید، و با چارچوب ذهنی بهتر بازگردید.

۲️⃣ شروع آرامِ مشاجره
▫️دقت کنید که، مکالمات معمولاً به نقطه ای منتهی می شوند که از آن شروع شده اند، در نتیجه با لحنی آرام بحث را آغاز کنید. انتقاد و سرزنش نکنید. از جملات “من” استفاده کنید. واقعه را توصیف کنید و مؤدبانه صحبت کنید.

۳️⃣ تعمیرِ رابطه و تشنج زدایی از تعارض
▫️از عباراتی نظیر “بزار دوباره تلاش کنم”، “متأسفم” برای کمک به تشنج زدایی از تعارض و تعمیر رابطه استفاده کنید.

۴️⃣ گوش دادن به احساسات و آرزوهای اساسیِ شریک زندگی تان
▫️شما بایستی از دو جهت روی این مقوله کار کنید. از یک طرف به گفتگوهایتان وضوح بیشتری بدهید و احساسات و خواسته هایتان را بیان کنید. از طرف دیگر، شنوندۀ بهتری باشید و سعی کنید خواسته های اساسی شریک عاطفی تان را کشف کنید.

۵️⃣ نسبت به شریک عاطفی تان نفوذپذیر باشید
▫️نظرات و ایده های شریک عاطفی تان را مهم تلقی کنید و به آنها احترام بگذارید.

۶️⃣ مذاکره و مصالحه
▫️مصالحه یک هنر است. در مصالحه هر دو طرف بایستی احساسِ احترام، درک و حمایت بکنند. هر طرف چیزی به دست می آورد و چیزی از دست می دهد، در نتیجه هر دو برنده اند.

📚 منبع: درمان و به‌سازی رابطه‌ها
🖋 نوشته: جان گاتمن