ما را دنبال کنید

عواقب قهر با همسر(همسرداری)

عواقب قهر با همسر(همسرداری)
یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸

عواقب قهر با همسر(همسرداری)

✴️همه زوج ها اختلاف سلیقه دارند و این اختلاف سلیقه با مهارت گفت وگو به راحتی قابل برطرف شدن است. زوج ها باید در همان اوایل زندگی به شناخت کاملی از یکدیگر برسند و با استفاده از آن شناخت، مهارت گفت وگو با یکدیگر را به دست آورند…

⚛️مردان امروزی گاهی با این تصور که در حال حاضر همسرشان عصبی و ناراحت است، برای کاهش تنش ها با او قهر می کنند.

✴️گاهی هم به دلیل ضعف، ناتوانی و مهارت نداشتن در گفت وگو چنین رفتاری را در پیش می گیرد.

⚛️گاهی هم به دلیل ناتوانی در مدیریت تنش ها و حل مسایل، نمی تواند راه حلی ارائه دهد. به همین دلیل با بروز مشکلات و در نهایت بحث و گفت وگو، کار به قهر می کشد. درحالی که چنین رفتاری باعث گسسته شدن ارتباط ها و کاهش روابط عاطفی زوج می شود.

✴️معمولا افراد درونگرا که ارتباط کلامی شان ضعیف تر است، بیشتر قهر می کنند. قهرهای طولانی مـدت باعث سردی عاطفی و ایجاد شکاف عمیق در روابط اعضای خانواده می شود. هنگامی که افراد از توانایی های خود ناامید می شوند به قهر پناه می برند

✅یعنی کسی که قهر می کند، می پذیرد در برقراری ارتباط و ایفای نقش واقعی خود بسیار ناتوان است.

⚛️اینکه چه کسی قهر می کند اهمیت ندارد زیرا در نظام خانواده ادامه قهر بر پیکره کل خانواده آسیب می رساند. از این رو زن و مرد هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند بلکه باید با ایجاد فضای مناسب ارتباطی، از شکل گیری این بحران جدی و آسیب زا جلوگیری کنند.

✴️آنچه نگرانی از قهر را دوچندان می کند، تاثیر آن بر تربیت و رفتار فرزندان است زیرا آنها بدون داشتن درک درست از تبعات و صدمه های قابل پیش بینی، قهر والدین را به عنوان یک الگو می پذیرند و در لحظات زندگی بارها و بارها آن را تکرار می کنند.