ما را دنبال کنید

کارگاه روان درمانی با رویکرد تلفیقی

کارگاه روان درمانی با رویکرد تلفیقی
شنبه ۰۶ بهمن ۱۳۹۷

کارگاه روان درمانی با رویکرد تلفیقی

مدرس دکتر حبی

استاد دانشگاه

عضو هئیت علمی

معاون سازمان نظام روانشناسی

 

ارسال شده در در دست اجرا, کارگاه توسط مدیر سایت بهار زندگی | Tags: