ما را دنبال کنید

چهار بنای مهم زندگی مشترک برای زوج های تازه کار

چهارشنبه ۰۶ مرداد ۱۳۹۵

چهار بنای مهم زندگی مشترک برای زوج های تازه کار ?اگر می خواهید ازدواج سالم و موفقی داشته باشید باید حواستان را خوب جمع کنید و سنگ بنای زندگی تان را درست بگذارید. این سنگ بنا چیزی به جز انتخاب همسر مناسب است. داریم از دوران بعد از عقد صحبت می کنیم که همه چیز شفاف و روشن شده، شما زن و شوهر هستید و حالا باید مسیر زندگی تان را بسازید. ✅به تفاوت ها توجه کنید بخشی از تفاوت های شما و همسرتان به جنسیتتان برمی گردد. زن ها و مردها تفاوت های اساسی دارند که صرف نظر از تجربه و تربیت شان، آنها را از هم جدا می کند. نسبت به جنس مخالف اطلاعات به دست بیاورید و یاد بگیرید که کجاها اختلاف نظرهای شما ناشی از تفاوت های جنسیتی تان است و کجاها مربوط به تفکراتتان. تفاوت های فکر و عقیده قابل حل هستند اما تفاوت های ناشی از جنسیت (مثل کل نگری مردان و جزءنگری زنان، نتیجه گرایی مردان و فرایند گرایی زنان و

ارسال شده در اختصاصی بهار, روانشناسی, مجموعه مطالب, مشاوره توسط مدیر سایت بهار زندگی | Tags:
دوشنبه ۰۴ مرداد ۱۳۹۵

راهکارهای افزایش نظم ??? ۵) به فعالیتی چالش برانگیز بپردازید.?? برای تقویت قدرت تفکر و ارادۀ خویش، دست به کاری بزنید یا طرحی را اجرا کنید که خلاقیت تان را شکوفا می سازد. این امر وادارتان می کند که از قوای ذهنی تان بیشتر استفاده کرده و در کار خویش انضباط داشته باشید. در این مسیر باقی بمانید و ببینید که توانایی شما بیش از آن است که خود می پندارید. ۶) مسئولیت اعمال خود را بپذیرید.?? ” هر فرد مسئول رفتار خویش است.” هنگامی که شما مسئولیت رفتارهای خود را پذیرفته و پیامدهای ناشی از آن را به حساب بدشانسی یا ضعف و سستی دیگران نگذارید، قبل از انجام هر عمل به نتایج آن فکر کرده و برای انجام هرچه بهتر آن برنامه ریزی کرده و با نظم و دقت پیش می روید. ۷) وقت شناس باشید.?? یکی از ویژگی های بارز افراد منظم، وقت شناس بودن آنهاست. هنگامی که می خواهید با دیگران قرار بگذارید، به همۀ جوانب از جمله ترافیک،

ارسال شده در اختصاصی بهار, روانشناسی, سبک زندگی, مجموعه مطالب, مشاوره توسط مدیر سایت بهار زندگی | Tags:
دوشنبه ۰۴ مرداد ۱۳۹۵

مهارتهای فرزندپروری یکی از ظلم هایی که در حال حاضر به کودکان می شود، رفاه زیاد درخانواده هاست. رفاه زدگی از چند طریق به کودک آسیب می زند ومانع رشد اومی شود. ١- روانشناسی فرد نگر بر این باور است، درک نیازها و کاستی هاست که فرد را به تلاش و تکاپو وا میدارد. ٢- از سوی دیگر مواجه نشدن با کمبود ها و ناکامی ها، منجر به کاهش استانه تحمل افراد در برابر پستی و بلندی های زندگی اجتماعی شده و احتمال ابتلا به انواع اختلالات روانی مانند اضطرابی و افسردگی و …. را افزایش می دهد. ٣- بکار نگرفتن توانمندی های فکری برای یافتن یا ساختن راههایی که کودک را به هدف می رساند، باعث تضعیف یا کاهش قدرت خلاقیت فرد می شود. ۴- والدین غالبا کمبودهای درک شده توسط خود را برای کودکشان فراهم می کنند، نه آنچه که واقعا کودکشان به آن نیازمند است. لذا استعدادهای خدادادی کودک را نادیده گرفته و از او چیزی می سازند که

ارسال شده در روانشناسی, مجموعه مطالب توسط مدیر سایت بهار زندگی | Tags:
چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۵

??رفتار با دوقلوها باید عادلانه باشد نه مساوی?? دوقلوها حتی اگر همسان هستند باید به عنوان دو فرد مستقل با هویت جداگانه و تفاوت های فردی پذیرفته شوند و رفتار با آنها باید کاملا مستقل از همدیگر باشد. تمامی اصول فرزندپروری و تربیت کودک که در مورد سایر کودکان وجود دارد با حساسیت و دقت بیشتری بدون استثناء در مورد دوقلوها نیز اعمال می شود. دوقلوهای یکسان از نظر ظاهر و ژنتیک و بسیاری مسائل رفتاری خیلی شبیه به هم هستند هرچند که آنها یکی نیستند ولی در مورد دوقلوهای ناهمسان میزان شباهت و قل نسبت به هم همانند سایر خواهر و برادرهاست. تولد دوقلوها علاوه بر نکات مثبتی که می تواند داشته باشد استرس زیادی را به خانواده به ویژه مادر تحمیل می کند و مادر دچار خستگی و بی نظمی در خواب و غیره خواهد شد که این موضوع می تواند افزایش تعارض در خانواده را موجب شود. در این میان همسر خانواده با رابطه ع

ارسال شده در اختصاصی بهار, روانشناسی, مجموعه مطالب, مشاوره توسط مدیر سایت بهار زندگی | Tags:
چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۵

دوران حساس بلوک های زمانی هستند که کودک منحصراً با یکی از شاخصه های محیط جذب آن می شود. وقتی یک دوره حساس در اوج خودش است، کودک شما احتمالا فکر و ذکرش فعالیتی خواهد بود و بارها و بارها آن را تکرار خواهد کرد. ??تکرار در انجام یک فعالیت نشانه خوبی است یعنی کودک شما در حال برآورده کردن یک نیاز مهم در فرآیند تکامل اش است.?? [بنابراین اگر #کودک_نوپا ی تان چندین بار کتابهایش را از قفسه کتاب بر می دارد و روی زمین می اندازد و یا برجی را می سازد و آن را خراب می کند و یا مدام در حال جستجو در وسایل کابینت است و یا مدام در حال راه رفتن و یا صحبت کردن است، او دارد یک نیاز درونی را برآورده می کند و شما به عنوان والدین یا مربی او باید خداوند را شاکر باشید.] ???در طول یک دوره حساس، مهارت جدید در زمینه ای تقریبا ??بدون زحمت کشیدن?? آموخته می شود.??? ?یعنی مثلا کودکان صفر تا ۶ سال بدون تلاش زیاد می توانند

ارسال شده در روانشناسی, مجموعه مطالب توسط مدیر سایت بهار زندگی | Tags:
چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۵

ھﻤﺴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ ﺑﺮوﻧﮕﺮا و دﯾﮕﺮی دروﻧﮕﺮاﺳﺖ، چهار مشکل ارتباطی ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ ✅ﺗﻔﺎوت در ﺗﻔﺮﯾﺢ ھﺎ ﯾﮑﯽ از طﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﮫﻤﺎﻧﯽ ھﺎی ﺷﻠﻮغ ﻋﻼﻗﻪ دارد وﻟﯽ دﯾﮕﺮی ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪاست در یک محیط آرام و با یک دوست صمیمی خوش گذرانی کند. ﻣﮑﺎن ھﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ اﯾﻦ دو ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ✅ﺷﯿﻮه ﺑﯿﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت دروﻧﮕﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻤﯽ در ﺑﯿﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺶ ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺮوﻧﮕﺮا درﺑﺎره ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ راﺣﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ✅ﺷﯿﻮه ارﺗﺒﺎطﯽ فرد برونگرا ﺗﻤﺎم اﺗﻔﺎق ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در طﻮل روز اﻓﺘﺎده را ﺑﺮای همسرش تعریف می ﮐﻨﺪ، ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮔﻮش می دھﺪ ﯾﺎ ﺻﺪای ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن را ﺑﺎﻻ می برد ولی یک دروﻧﮕﺮا ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﭙﺮدازد، ﮐﻤﺘﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ و ھﺮ وﻗﺖ ﻣﯿ

ارسال شده در روانشناسی, سبک زندگی, مجموعه مطالب توسط مدیر سایت بهار زندگی | Tags:
دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۵

✅ تقسیم کار و هم یاری همسران (برای آقایان) ? توصیه های تربیتی به آقایان «پیامبر اسلام(ص)، آن بزرگ مردی که پشت دو ابر قدرت زمانه خویش، یعنی امپراتوری بیزانس روم و پادشاهی ساسانی را به خاک رسانید، با آن عظمتش در منزل کار می کرد.» ۱٫ هرگز تصور نکنید که کار بیرون از منزل باارزش و کار درون منزل بی ارزش است. ارزش کار را محیط آن تعیین نمی کند بلکه انگیزه های انسانی و اخلاقی، تلاش و مجاهدت و نتیجه عملی آن است که بدان ارزش می دهد. لذا همیشه به همسرتان تلقین کنید که کار او برایتان فوق العاده باارزش و مهم است. ۲٫ برخی از مردها بر اساس یک باور غلط، گمان می کنند که کار کردن مرد در خانه، او را سبک می کند. در حالی که این امر بر نفوذ و محبوبیت او در دلها می افزاید و رضای خدا را در پی دارد. در حقیقت، شخصیت مرد است که خانواده را رهبری می کند، نه پول و ثروتش. ۳٫ اگر به دلیل مشغله زیاد و مسئولیت سنگین، ن

یکشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۵

” رفتار آموزگاران در قبال دانش آموزان مبتلا به بیش فعالی” ? اگر چه کنترل این قبیل دانش آموزان بسیار سخت است اما آموزگار اولین مربی کودک است. بنابراین توجه به نکات زیر راهگشا است: * «جای» دانش آموز را تغییر دهید، اما توجه کنید تا او به دلیل کار شما پی نبرد. او را قانع کنید که دوست دارید به او نزدیک تر باشید و او را در نزدیک ترین فاصله نسبت به خود بنشانید. * سعی کنید دانش آموزی آرام و ترجیحا زرنگ را در کنار او بنشانید (کودک بیش فعال، باهوش و سریع است). نگذارید دانش آموزان بیش فعال در کنار یا نزدیک هم بنشینند. * این گونه دانش آموزان، نباید نزدیک درب ورودی کلاس، پنجره، انتهای کلاس و حتی در کنار کلید برق بنشینند. هر عامل کوچکی، وسیله ای برای حواس پرتی آنها است. حواس آنها حتی با عبور یک پرنده پرت می شود! * هنگامی که مبحث درسی جدیدی را آغاز می کنید، طوری بایستید که کمترین فاصله با او را د

ارسال شده در روانشناسی, مجموعه مطالب, مشاوره توسط مدیر سایت بهار زندگی | Tags:
یکشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۵

ﺩﺯﺩﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ روانی ﭼﯿﺴﺖ؟ از کتاب ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ – نوشته ﺟﯿﻤﺰ ﺭﺩﻓﯿﻠﺪ بسیاری از ما ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻢ می آوریم ، درواقع دچار ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺍﻧﺮﮊﯼ هستیم اما ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺗﻤﯿﺰ ﺍﺯ ﻏﺬﺍﻫﺎ، ﻃﺒﯿﻌﺖ، ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ، نور ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ، ﻭﺭﺯﺵ، ﻣﺪﯾﺘﯿﺸﻦ ﻭ غیره.. ناخودآگاه ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺯﺩﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ می زنیم ﻭ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﻧﺮﮊﯼ می ﮕﯿﺮﯾﻢ . ﺭﺍﻫﻬﺎﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﭘﺎﮎ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺩﺍﺭﯾﻢ : ١ – ﺧﻮﺍﺏ ٢ – غذاى ﺳﺎﻟﻢ ﻭ ﺗﺎﺯﻩ ٣ – ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ۴ – ﺗﻔﺮﯾﺢ ۵ – ﻣﺪﯾﺘﯿﺸﻦ ۶ – ﻃﺒﯿﻌﺖ ، ﻧﻮﺭﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ، ﮔﯿﺎﻫﺎﻥ ، ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺭﻭﺵ ﺩﺭﺳﺖ ، ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﺴﺖ ﻭﻟﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺳﻌﯽ می ﮑﻨﯿﻢ از دیگران ،  ﺩﺯﺩﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﮐﻨﯿﻢ . معمولا ﭼﻬﺎﺭ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺯﺩﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻫﺴﺖ و ﭼﻬﺎﺭ نوع ﺭﻓﺘﺎﺭ را شامل می ش

ارسال شده در اختصاصی بهار, روانشناسی, مجموعه مطالب توسط مدیر سایت بهار زندگی | Tags:
چهارشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۵

آموزش بازی برای کودکان – مونته سوری بسیاری از مادران برای سرگرمی فرزندانشان از گوشی,تبلت و یا CD های اموزشی استفاده می کنن  در صورتی که حدود خاصی برای هر گروه سنی و کودکان با وپژگی و مشکلات خاص در مورد استفاده از این وسایل وجود دارد و در صورت استفاده نادرست، تاثیرات منفی روی عملکردهای رفتاری مثل خودکنترلی و شناختی مثل بهره هوشی کودکان را موجب خواهد شد. متاسفانه این علایم منفی موقعی که نمود پیدا میکند به همراه خودمشکلات دیگری را خلق مینماید و بر روی روابط بین کودک و اطرافیان تاثیر گزارده و   در نهایت روی خودپنداره کودک اثرات منفی خواهد گزارد و راه طولانی برای تغییر و اصلاح رفتار باید پیمود تا به نقطه اولیه رسید پس بیایید با چند بازی ساده کودک را به دنیای واقعی دعوت نموده و از امروز عملکرد فرزندتان را تقویت نموده و باعث پیشگیری از این همه عوارض ناخوشایند باشیم. بازی منا