ما را دنبال کنید

چرا حتی وقتی در جمع هستم بازهم احساس تنهایی می کنم ؟

چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۴

می شد در کنار گروهی از دوستانم بنشینم، حرف بزنم، بخندم، غذا بخورم و خوش بگذرانم. اما به نوعی احساس می کنم که آنجا نیستم. انگار از خود جدا هستم. وقتی حرف می زنم احساس می کنم خود شاهد حرف هایم هستم، انگار دارم خود را در صفحه ی تلویزیون تماشا می کنم. احساس میکنم هیچ گاه از وجودم لذت نمی برم، گویی چیزی را گم کرده ام و آن چیز خودم هستم. کمبود اعتماد به نفس ، اغلب حس کاهش حضور فیزیکی را به همراه دارد. احساس شما این است که شاهد کارهای خود هستید چرا که خلائی در وجودتان احساس می کنید که باعث ناخشنودی شما شده است.بی هدف بودن در زندگی احساس نزدیکی با دیگران را برایتان مشکل می کند زیرا نمی دانید چه کسی هستید و چه هدفی دارید. شما بدون تمرکز یا نقطه اتکا احساس بی ثباتی و سطحی بودن می کنید . خلاف این مساله هم صادق است . شخصی که به شدت احساس قدرت و اعتماد به نفس می کند اغلب بر این باور است که از ل

ارسال شده در اختصاصی بهار, روانشناسی, مباحث, مجموعه مطالب توسط مدیر سایت بهار زندگی | Tags:
چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۴

اگر در مورد موضوعی شور و هیجان زیادی داشته باشم، به محض اینکه شخصی با آن مخالفت می کند به سادگی دلسرد و از ادامه دادن ان منصرف می شوم. گاهی در مورد انجام طرحی جدید خیلی هیجان دارم اما وقتی می بینم نتیجه ای که انتظارش را داشتم دریافت نکرده ام آن را رها می کنم. به اندازه ی دیگران پشتکار ندارم، طرح های بسیاری را در دست دارم، اما تنها تعداد کمی ار آنها را به پایان می رسانم. تحلیل……. خود کم بینی و احساس حقارت این موضوع را به ما دیکته می کند که حفظ نفس و منیت مهم تر از گسترش مثبت تصور از خود است.شما نمی خواهید برای چیزی که شاید موفقیت آمیز نباشد به نفس خود صدمه بزنید.به جای اینکه به موفقیت هایتان بیندیشید،تمام توجه خود را معطوف شکست ها و آنچه که از دست می دهید می کنید.تا زمانی که مطمئن نشوید نتیجه ی مطلوب تان را بدست خواهید آورد حاضر نیستید از خود مایه بگذارید.هر کاری در آغاز ریسک

ارسال شده در اختصاصی بهار, روانشناسی, مباحث, مجموعه مطالب توسط مدیر سایت بهار زندگی | Tags: