ما را دنبال کنید

مشاوره تحصیلی

مشاوره تحصیلی

انتخاب رشته تحصیلی برای ورود به دانشگاه ها برای بسیاری از داوطلبان دشوارتر از آزمون سراسری به نظر می رسد زیرا این انتخاب مسیر زندگی آنان را در آینده تعیین می کند.

زندگی و شغل آینده بسیاری از داوطلبان از انتخاب رشته تحصیلی این روزهای آنان سرچشمه می گیرد بنابر این هرچه در زمینه رشته تحصیلی آینده خود مطالعه بیشتری انجام دهند ضریب پیشمانی آنان کمتر خواهد شد.

هر فردی در زندگی بارها دست به انتخاب می زند و با این انتخاب مسیر زندگی خود را تعیین می کند و سرنوشت خود را رقم می زند، لحظات انتخاب شدن یا انتخاب کردن همیشه لحظات حساسی است.

شاید به جرأت بتوان گفت مهم ترین و سرنوشت سازترین مرحله ورود به دانشگاه پس از کنکور، انتخاب رشته است، این مرحله پر از هیجان و اضطراب است و اگر در آن اشتباهی صورت گیرد جبران آن دشوار خواهد بود.

به اعتقاد کارشناسان آموزشی، انتخاب رشته یکی از مهم ترین تصمیم های فردی دانش آموزان پیش دانشگاهی و داوطلبان کنکور محسوب می شود که شالوده زندگی آینده این دسته افراد برآن قرار دارد.

با اطمینان مسیر زندگیتان را هموار سازید.
انتخاب رشته = انتخاب سرنوشت
رزومه کاری :
رتبه ۳ کنکور ۸۴
مدرس دانشگاه یزد
مشاور ویژه آموزش و پرورش