ما را دنبال کنید

دکتر زهره نصیری

دکتر زهره نصیری
خانم دکتر زهره نصیری مشاوره کودک
دکترای روانشناسی تربیتی از دانشگاه شهید بهشتی
بازرس مراکز پیش دبستانی و مدارس مهد قرآن های اصفهان
دارای ۴ مقاله PUBMED
بیش از ده سال سابقه کار آموزش با کودک
مولف ۸ کتاب محتوای آموزش پیش دبستانی د مقاطع سنی ۳-۴ سال و۴-۵ سال
موقعیت: دکترای روانشناسی تربیتی
تخصص ها: مشاور کودک،بازی درمانی،اختلال یادگیری،پرخاشگری،شب ادراری
درجه: دکترا