ما را دنبال کنید

دکتر حسین مصباح

دکتر حسین مصباح

آقای دکتر حسین مصباح – دارای پروانه تخصصی
دارای مدرک کارشناسی روانشناسی از دانشگاه شهید بهشتی و کارشناسی ارشد روانشناسی از دانشگاه تهران می باشند و دارای دکتری در رشته مدیریت و کارشناس ارشد در آموزش و بهداشت می باشند ایشان با رتبه استادیاری عضو هیت علمی دانشگاه بوده و در مدت ۲۰ سال گذشته در تدریس دروس روانشناسی و مرتبط با علوم رفتاری مشغول بوده است و همچنین چندین فقره تحقیقات در زمینه های روانشناسی و علوم رفتاری و اجتماعی داشته و راهنمایی و مشاوره بیش از ۱۰ پایان نامه کارشناسی ارشد مرتبط را عهده دار بوده و علاوه بر مسئولیت های اجرایی در حوزه های مختلف علوم انسانی در مراکز مشاوره داشته است .

موقعیت: مدیر مرکز-استاد دانشگاه متخصص روانشناسی