ما را دنبال کنید

دکتر حمید رضا حاتمی

دکتر حمید رضا حاتمی

دکتر حمید رضا حاتمی دارای دکترا روانشناسی و عضو هیت علمی دانشگاه با رتبه دانشیاری در گروه روانشناسی مشغول بخدمت می باشد که علاوه بر تدریس ، هدایت و راهنمایی چندین پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری در موضوعات مرتبط با روانشناسی را داشته و صاحب چندین مقاله و عضویت در هیئت تحریریه چندین مجله علمی و پژوهشی در زمینه روانشناسی و علوم رفتاری را در کارنامه خود دارند 

موقعیت: روانشناس عمومی