ما را دنبال کنید

دکتر رضا کرمی نیا

دکتر رضا کرمی نیا

دکتر رضا کرمی نیا
دکترا در روانشناسی و عضو هیت علمی در گروه روانشناسی با رتبه استادی می باشد که در مدت حدود ۳۰ سال گذشته در زمینه خدمات روانشناسی و تدریس در دانشگاه های کشور مشغول به خدمت می باشند و دارای تالیفات و مقالات متعدد در زمینه روانشناسی علاوه بر آموزش ، پژوهش و درمان می باشند و سردبیر مجله علمی پژوهشی  روانشناسی و عضویت در تحریریه چند مجله علمی پژوهشی دیگر در زمینه علوم انسانی و علوم رفتاری را در کارنامه خود دارد.

درجه: دکترا در روانشناسی