ما را دنبال کنید

دکتر زینب بهرامی

دکتر زینب بهرامی

دکتر زینب بهرامی           DR.Zeynab Bahrami

دارای پروانه تخصصی

متخصص روان شناسی مثبت در درمان اختلالات خلقی از دانشگاه UNSW

دکتر زینب بهرامی دارای مدرک دکترای روانشناسی  مثبت از دانشگاه UNSW استرالیا و متخصص در درمان افسردگی با استفاده از شیوه های نوین و به روز دنیا می باشند. ایشان علاوه بر همکاری تخصصی با مرکز IPPA در آمریکا، با بیمارستان Wesley در استرالیا نیزهمکاری داشته اند. ایشان هم اکنون با دانشگاه های تهران و علامه طباطبایی در زمینه ی تدریس مباحث تخصصی روان شناسی و طرح های پژوهشی مرتبط با شیوه های نوین درمان افسردگی با رویکرد مثبت نگرهمکاری دارند.

خدمات  مشاوره و درمان:

درمان اختلالات خلقی بویژه افسردگی  و شخصیت با استفاده از تکنیک های PPIs

موقعیت: دکترای روانشناسی مثبت-گرایی،افسردگی،استرس
تخصص ها: افسردگی،استرس،اضطراب