ما را دنبال کنید

دکتر محمدباقر حُبّی

دکتر محمدباقر حُبّی

دکتر محمد باقر حبی

لیسانس روانشناسی بالینی از دانشگاه  شیراز      ، سال ۱۳۶۷

فوق لیسانس روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی ایران . انستیتو روانپزشکی تهران ، سال ۱۳۷۱   دکترای ( مد. تحقیقات با گرایش روان شناسی ) از دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)  ، سال  ۱۳۸۰

  * عضو هیات علمی-

   مرکز دولتی ارائه خدمت:   دانشگاه  امام حسین (ع)  . دانشگاه آزاد  تهران – شمال . دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات.

   زمینه های تخصصی: روان درمانی و پژوهشگری در علوم اعصاب و سلامت روانی

درمان: با بیش از سی سال سابقه درمان و فعالیت در مراکز  اموزشی و تحقیقاتی و درمانی طراز اول کشور

  زمینه های تحقیقاتی:  علوم اعصاب و رفتاری  – شناختی و رفتار سازمانی                                          

معاون سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور از سال ۱۳۹۲ تا هم اکنون(شهریور ۱۳۹۷) دامه دارد.

مدیر مسول فصلنامه علمی =پژوهشی روان شناسی از سال ۸۹ تا هم اکنون(شهریور ۱۳۹۷) دامه دارد.

سر دبیر فصلنامه علمی تخصصی – از سال ۸۰ تا هم اکنون(شهریور ۱۳۹۷) ادامه دارد.

 

موقعیت: روانشناس بالینی
تخصص ها: روانشناس بالینی