ما را دنبال کنید

زهرا مصباح

زهرا مصباح

زهرا مصباح متولد
دارای مدرک مهندسی صنایع غذایی از دانشگاه علوم و تحقیقات و شاگرد اول این دانشکده در طی سالهای تحصیل ،  کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران . دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی

مشاور و برنامه ریز دبیرستانای دخترانه تهران

طی ۱۰ سال فعالیت مشاوره ای برگزاری دهها دوره و طرح اجرایی در حوزه روانشناسی را داشته است .

– برگزاری طرح و دوره های اجرایی سنجش هوش چندگانه گاردنر
– – برگزاری طرح و دوره های اجرایی ارتقای مسئولیت پذیری و عزت نفس کودکان و نوجوانان
– برگزاری طرح و دوره های اجرایی یادگیری و کاربرد مهارت های مطالعاتی
– برگزاری طرح و دوره های اجرایی یادگیری و کاربرد مدیریت زمان
– برگزاری طرح و دوره های اجرایی افزایش و نگرش مثبت تحصیلی دانش آموزان
– برگزاری طرح و دوره های اجرایی یادگیری معکوس
— برگزاری طرح و دوره های اجرایی تعیین هدف
همکاری با گروه آموزشی تفکر و سواد رسانه آموزش و پرورش منطقه ۵ تهران جهت ارتقای سواد رسانه نوجوانان

– پژوهشگر برتر در بخش مقالات چهارمین کنفرانس الگوهای ایرانی اسلامی پیشرفت
– عضو انجمن مدیریت آموزشی ایران و ارائه دهنده مقالات علمی در امر استفاده از الگوهای آموزشی نوین در تدریس و مدیریت یادگیری با همکاری رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران پرفسور بهرنگی

 

 

موقعیت: دکترای روانشناسی تریتی-مشاوره و راهنمای تحصیلی
تخصص ها: مشاوره و راهنمای تحصیلی، انتخاب رشته مبتنی بر شناخت استعدادها