ما را دنبال کنید

عطیه احمدی

عطیه احمدی

عطیه احمدی – دارای پروانه تخصصی

دارای مدرک کارشناس ارشد  روانشناسی تربیتی فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی ، . تدریس جلسات دوازده­گانه مهارت­های زندگی در محله شریف

آموزش آمادگی والدین برای امتحانات فرزندان در مدرسه شهید خرازی

تدریس دروش روان­شناسی رشد و کودک­یاری در موسسه هدف در کرج

سرپرست قسمت روانسنجی مرکز مشاوره روشنا

سرپرست قسمت روانسنجی مرکز مشاوره بهارزندگی

مشاوره کودک در مرکز مشاوره بهارزندگی

مشاور کودک در مرکز مشاوره روشنا

تدریس در مدرسه ابتدایی سرای دانش درس مهارت­های زندگی

عضو هیئت تحریریه­ی مجله­ ی “به تو می اندیشم” گروه راهنمایی و مشاوره

 

موقعیت: روانشناس تربیتی - مشاوره کودک و نوجوان