ما را دنبال کنید

پدیده اثر هاله‌ای چیست و یک نفر چطور درگیر آن می‌شود؟

دوشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۵

پدیده اثر هاله‌ای  چیست و یک نفر چطور درگیر آن می‌شود؟

وارد یک فروشگاه شده‌اید، یک کیف را می‌بنید که طراحی بسیار جالبی دارد. از جنس همان طراحی‌هایی که همیشه دنبالش بودید. می‌روید و آن را می‌خرید. دو روز بعد متوجه می‌شوید که:

۱- چرم به کاررفته در این کیف، اصلا با کیفیت نیست و سه ماهه خراب می‌شود. ۲- دو فروشگاه آن‌طرف‌تر، همین طراحی با قیمتی به مراتب مناسب‌تر وجود داشت اما شما آنجا آنقدر محو طراحی کیف شده بودید که…

تصمیمات استراتژیک در هاله‌ای از خطا: تصمیم‌گیری در مورد کیف، قضیه مهمی نیست. مشکل آنجا پیش می‌آید که ما در ازدواج، انتخاب شغل، انتخاب رشته دانشگاهی، انتخاب شریک کاری، انتخاب استاندار، انتخاب رییس جمهور، انتخاب بازار هدف، انتخاب پروژه سرمایه‌گذاری و… دچار مشکلی می‌شویم به نامِ پدیده اثر هاله‌ای.

در ذهن پدیده‌ای وجود دارد به ن