ما را دنبال کنید

شخصیت شناسی از روی حرکات دست ها

یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۸

🔔📃 شخصیت شناسی از روی حرکات دست ها ✍️ معمولاً هیچکس به ما چگونه دست دادن را یاد نمی دهد و اگر کمی دقت کنید هر فردی بسته به شخصیتی که در وجودش نهفته است احساسات خود را با دست دادن یا رفتارهای دیگر بروز می دهد و همه افراد در موقعیت های مختلف به طور متفاوتی با یکدیگر دست می دهند،حتی این تفاوت ها در شغل ها و شخصیت های مختلف و وضعیت های روحی متفاوت قابل مشاهده است پس به راحتی می توان از نحوه دست دادن و حرکات دست افراد نشانه هایی از شخصیت آنها را یافت که در موارد زیر این نشانه ها را بررسی می کنیم. ✅ دست دادن محکم 🔻فردی که دستش را دراز کرده و سپس دستانش را به طریقی می چرخاند که دستش بالا و کف دستش پایین قرار می گیرد، سعی در توفق و برتری جویی دارد. این نوع دست دادن اغلب اوقات در موقعیت های سیاسی و دیپلماتیک کاربرد دارد. ✅ دست دادن بسیار محکم 🔻نشانگر شور و اشتیاق و سلطه گری است. ب

ارسال شده در مجموعه مطالب توسط مدیر سایت بهار زندگی | Tags: