ما را دنبال کنید

اشتغال مادران و تاثیر آن بر رشد اجتماعی کودکان

چهارشنبه ۰۶ آبان ۱۳۹۴

معصومه حاتمی در گفتگو با  خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران گفت: امروزه آمار اشتغال زنان روز به روز بیشتر است و تعداد مادرانی که بیرون از خانه کار می کنند در حال افزایش است. تحقیقات نشان می دهد، اشتغال مادران می تواند بر رشد اجتماعی و روانشناختی کودکان هم تاثیر مثبت و هم منفی داشته باشد. وی در ادامه افزود: از مزایای اشتغال زنان می توان به افزایش اطلاعات و آگاهی آنان با امور روزمره که این امر به مدیریت بهتر امور خانواده و تربیت فرزندان کمک می کند و بر پیشرفت تحصیلی فرزندان تاثیر چشمگیری دارد. از لحاظ اقتصاد نیز اشتغال زنان موجب فراهم تر شدن زمینه های رفاه بیشتر و دسترسی به امکانات بیشتر می شود. وی با اشاره به اینکه عدم حضور طولانی مدت مادر در کنار فرزندان می تواند به کودکان لطمه روحی وارد کند، تصریح کرد: حد تعادل باید در کار و انجام فعالیت های بیر