ما را دنبال کنید

چرا به سادگی ناامید می شوم ؟

چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۴

اگر در مورد موضوعی شور و هیجان زیادی داشته باشم، به محض اینکه شخصی با آن مخالفت می کند به سادگی دلسرد و از ادامه دادن ان منصرف می شوم. گاهی در مورد انجام طرحی جدید خیلی هیجان دارم اما وقتی می بینم نتیجه ای که انتظارش را داشتم دریافت نکرده ام آن را رها می کنم. به اندازه ی دیگران پشتکار ندارم، طرح های بسیاری را در دست دارم، اما تنها تعداد کمی ار آنها را به پایان می رسانم. تحلیل……. خود کم بینی و احساس حقارت این موضوع را به ما دیکته می کند که حفظ نفس و منیت مهم تر از گسترش مثبت تصور از خود است.شما نمی خواهید برای چیزی که شاید موفقیت آمیز نباشد به نفس خود صدمه بزنید.به جای اینکه به موفقیت هایتان بیندیشید،تمام توجه خود را معطوف شکست ها و آنچه که از دست می دهید می کنید.تا زمانی که مطمئن نشوید نتیجه ی مطلوب تان را بدست خواهید آورد حاضر نیستید از خود مایه بگذارید.هر کاری در آغاز ریسک

ارسال شده در اختصاصی بهار, روانشناسی, مباحث, مجموعه مطالب توسط مدیر سایت بهار زندگی | Tags: