ما را دنبال کنید

گروه درمانی

شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

شاید ایده ی شرکت در جلسات #گروه‌درمانی در نگاه اول ترسناک باشد. چه کسی دوست دارد مسائلش را با غریبه‌ها در میان بگذارد؟ اما گروه درمانی، که در آن یک #روانشناس با تجربه گروه ۵ تا ۷ نفره را هدایت می‌کنند، می‌تواند بسیار مفید باشد. کسانی که گروه‌درمانی را تجربه می‌کنند معمولا از نتایج چشمگیر و تجربه‌شان شگفت‎زده می‌شوند. ✔مزایای گروه‌درمانی 👤👥گروه حمایتمان می‌کند: شنیدن اینکه دیگران هم مشکلی شبیه #مشکل ما دارند باعث می‌شود بفهمیم که در داشتن #چالشها تنها نیستیم. معمولا نگرانی آدمها با فهمیدن اینکه دیگران هم مشکلی شبیه خودشان دارند #تسکین می‌یابد. 🗯گروه می‌تواند یک #اتاق_فکر باشد: وقتی رفتارمان در یک موقعیت را با #گروه درمیان می‌گذاریم، اعضای گروه هر کدام #مساله را از زاویه دید خودشان می‌بینندو شنیدن نظرات مختلف از آدمهایی با دیدگاههای متفاوت می‌تواند دامنه

ارسال شده در مجموعه مطالب توسط مدیر سایت بهار زندگی | Tags: